Dokumenty

Statut Stowrzyszenia

Statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym
Magdaleny Sadowskiej "Wygraj Zdrowie"

Deklaracja członkowska

Jesli chcesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia wypełnij deklaracje i prześlij ją e-mailem (wygrajzdrowie84@wp.pl) lub pocztą na adres:

Statut Stowarzyszenia Pomocy Chorym
Magdaleny Sadowskiej "Wygraj Zdrowie"
ul. Dzielnicowa 10/2
54-614 Wrocław